Venedigbiennalen-2021/2019

VENEDIGBIENNALEN #3
FÖR MIKRONATIONER

Kanalgatan i Eslöv fredag 17 september 2021

För tredje gången arrangerade konstföreningen ARTiE den internationella Venedigbiennalen för mikronationer. I 2021 års utställning deltog nio mikronationer från olika delar av världen med konstverk och installationer placerade i mikropaviljonger i den s k Planteringen (”Giardini”) i korsningen Kanalgatan/Västergatan. Vid invigningen framfördes ett hopp av Ladoniens konst- och hoppminister Fredrik Larsson samt presentationer från Polcirkelland, Ladonien och Republiken Önneköp.

Medverkande nationer 2021:
Aerican Empire
Konungarikena Elgaland-Vargaland
Remonin Ladonien
Republiken Molossia
Republiken Polcirkelland
Furstendömet Seborga
Den Svagiska Unionen
Wirtland
Republiken Önneköp

VENEDIGBIENNALEN #2

FOR MICRONATIONS

ESLÖV, SWEDEN


Invigning av den 2:a internationella Venedigbiennalen för mikronationer

på Kanalgatan i Eslöv fredag 30 augusti kl 19.00


I samband med Eslövs kulturnatt 2019 arrangerar konstföreningen ARTiE för andra gången den internationella Venedigbiennalen för mikronationer. I årets utställning deltar åtta mikronationer från olika delar av världen med konstverk och installationer placerade i mikropaviljonger på två skilda platser utmed Kanalgatan – Planteringen (”Giardini”) och Garaget (”Arsenale”), på Västergatans norra respektive södra sida.Medverkande nationer 2019 är:

Aerican Empire

Konungarikena Elgaland-Vargaland

Remonin Ladonien

Republiken Molossia

Republiken Polcirkelland

Furstendömet Seborga

Den Svagiska Unionen

Republiken Önneköp